Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer
De webshop Olijfbomen.be is eigendom van Francky Callens, Muizelaarstraat 24, 8740 Pittem - België, met ondernemingsnummer BE 0507.925.058, Telefoonnummer: +32 (0)475 95 86 70, E-mailadres: info@olijfbomen.be, hierna genoemd ‘de ondernemer’.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeen-komsten tussen de koper en de ondernemer. Door een bestelling te plaatsen verklaard de koper zich dan ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
2.2. De koper: iedereen die een online bestelling plaatst via Olijfbomen.be.

3. Overeenkomst tussen de koper en de ondernemer
3.1. De overeenkomst komt maar tot stand nadat de betaling door de koper is uitgevoerd en nadat de betaling geregistreerd is op onze rekening.
3.2. Indien de ondernemer om een bepaalde reden een levering van een bestelling niet kan uitvoeren, zal de ondernemer dit zo snel mogelijk laten weten aan de koper, die op geen enkele manier aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De koper kan dan wel kiezen om voor hetzelfde bedrag een nieuwe bestelling te plaatsen of indien gewenst wordt het gestorte bedrag terug overgemaakt aan de koper door de ondernemer.

4. Bomen en prijzen
4.1. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.2. Indien een boom niet meer voorradig is zal de ondernemer de koper hiervan op de hoogte brengen binnen de 3 werkdagen.

5. Betaling en betaalwijze
5.1. De koper verbindt er zich toe om het bedrag dat vermeldt staat op de bestelbon over te maken op onze rekening, de overschrijving dient te gebeuren op onze rekening IBAN BE11 7310 3860 3648, op naam van FenT (vof).

6. Gegevens van de koper
6.1. Door gebruik te maken van de webshop Olijfbomen.be stemt de koper in met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens maar dan enkel in het kader van koopwarenbeheer. Deze gegevens worden opgenomen in de databank van Olijbomen.be.
6.2. De koper heeft steeds het recht om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit het bestand van Olijfbomen.be. Hij dient daarvoor een aanvraag te versturen via mail.

7. Geschillen
7.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk.

Contacteer ons

Depot Olijfbomen.be
Muizelaarstraat 24
8740 Pittem - België
info@olijfbomen.be

Tom Storme
+32 (0)477 48 41 97

Klik hier voor onze openingsuren